برای ثبت نام در سایت لطفا از مرورگر های فایرفاکس یا کروم استفاده کنید.

دوازدهمین دوره مسابقات خواهران - آذر ماه 1397
رتبه نام و نام خانوادگی استان
1 زهرا خلیلی ثمین
2 حنانه خلفی
2 فاطمه نیکویی
3 فاطمه ترکاشوند
3 زهرا انصاری
رتبه نام و نام خانوادگی استان
1 عارفه علیزاده
2 فاطمه صفرزاده
2 نرگس کردیان
3 عارفه کرمی قلعه کلی
رتبه نام و نام خانوادگی استان
1 الهام نیک روش آرانی
2 سحر صدیقی فشتالی
2 زهرا دوستعلی دستجردی
2 هانیه قلندری
3 زهرا رجبی شاد
3 مریم شهبازی نیا
رتبه نام و نام خانوادگی استان
1 محدثه رفیعی
2 زهرا حسینی سفیدابی
3 آتنا علینقی
رتبه نام و نام خانوادگی استان
1 فاطمه صمدی
2 ضحی بحیرایی
3 فاطمه حق گو
3 نرجس حاجی علی بیگی
رتبه نام و نام خانوادگی استان
1 رضوانه باقری
2 مهدیه شکوری
3 طاهره نایبی موحد
رتبه نام و نام خانوادگی استان
1 سعیده سلطانی
2 لیلا خزایی پول
3 فرشته صباغیان بیدگلی
رتبه نام و نام خانوادگی استان
1 فائزه جلالی
2 الهه ملک پور آرانی
2 زهرا رحمتی اغجه رود
3 نرگس صادقی فر
3 فاطمه علیزاده آرانی
3 نرگس بهادری جهرمی
رتبه نام و نام خانوادگی استان
1 فرزانه کلالی
2 پرنیان عصابخش
2 مریم ولی زاده
3 زهرا مهوشیان
3 مرضیه میرزایی پور
3 مریم فتحی زاده
رتبه نام و نام خانوادگی استان
1 مریم سمایی
2 عاطفه ناصح
3 آمنه آلبوخنفر
یازدهمین دوره مسابقات برادران - بهمن ماه 1396
رتبه نام و نام خانوادگی استان
1 علی فیضی تهران
2 محمد محمودی آذربایجان شرقی
3 علی بختیاری تهران
3 علی نجف اصفهان
رتبه نام و نام خانوادگی استان
1 محمدرضا جعفرپور گیلان
1 علی اکبر بهاری قم
2 بنیامین کرمی البرز
3 حسین کریمی لوئی قم
رتبه نام و نام خانوادگی استان
1 متین حق شناس آدرمنابادی اصفهان
2 حسین ابراهیمی آذربایجان غربی
3 سعید کریمی اصفهان
رتبه نام و نام خانوادگی استان
1 حمیدرضا حسینی خراسان رضوی
2 محمدمهدی حیدری قم
3 سیدمحمدهادی حسینی خراسان رضوی
رتبه نام و نام خانوادگی استان
1 امیرعلی یادگاری تهران
2 سبحان قاری تهران
2 رضا میرزاعلیان اصفهان
3 امیرمحمد خزایی تهران
3 محمدجواد رمضانی تهران
رتبه نام و نام خانوادگی استان
1 مهدی عبدلی البرز
2 ماجد حمید قم
2 محمدمهدی بهاری قزوین
3 علیرضا خالقی اصفهان
رتبه نام و نام خانوادگی استان
1 حسین خانی‌بیدگلی اصفهان
1 سیدحسین عالمی قم
2 عبدالله میاحی خوزستان
3 محمدعلی شریعتی قم
3 محمدرضا احمدی قم
رتبه نام و نام خانوادگی استان
1 مسعود سیاف زاده تهران
1 سعید قره داشی خراسان رضوی
2 مرتضی سعیدی مرکزی
2 علی براتی اصفهان
2 محمود باباخان تهران
3 محمد لائینی مازندران
3 علیرضا رحمانی یزد
رتبه نام و نام خانوادگی استان
1 محمد سیلاوی خوزستان
2 علیرضا قلیزاده اردبیل
2 سعید امانلو زنجان
3 یوسف رحیمی زنجان
3 حسام فیوضی رزگی خراسان رضوی
3 علی صادقی تهران
رتبه نام و نام خانوادگی استان
1 هادی خانی قم
2 محمدجواد حقیقی فارس
3 سیدرضا میرهاشمی قم
3 مجتبی مهجور خراسان رضوی
رتبه نام و نام خانوادگی استان
1 فواد مولودی کردستان
2 بابک ولی زاده آذربایجان غربی
2 علی پورسینا اصفهان
3 سیدصادق کاظمی قم
3 حسین جوان قم
3 احمد رحیمی فرد مازندران
رتبه نام و نام خانوادگی استان
1 وحید خزایی تهران
2 سید حمیدرضا مقدسی قم
3 علیرضا رضایی خراسان رضوی
3 احسان محمدی خراسان رضوی